مقالات چاپ شده سال 84

 •  دكتر سيدجلال پورهاشمي _ دكتر نرگس عشايري. مقايسه ميزان گير فيشور سيلنت با و بدون آماده‌سازي مكانيكي مينا. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان، دوره 17، شماره 4، زمستان 84: 98-93

 

 • دكتر حكيمه سيادت _ دكتر علي ميرفضائليان _ دكتر سوسن ميرمحمدرضايي. بررسي اثر ترموسايكلينگ و نيروهاي سايكليك بر ميزان ريز نشت ترميمهاي باند شونده. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان، دوره 17، شماره 4، زمستان 84 : 45-34

 

 • دكتر محمدرضا شريفيان _ دكتر انسيه كاظمي‌فر. اثر مواد چسبنده به عاج (DBA) بر ريز نشت تاجي در درمان كانال ريشه دندان (مطالعه آزمايشگاهي). مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان، دوره 17، شماره 4، زمستان 84:  33-29

 

 • دكتر فرزانه آقاحسيني _ دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه _ دكتر سارا اميرخاني. تركيب بزاق كامل تحريكي و غير تحريكي در دانشجويان دختر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 84. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان، دوره 17، شماره 4، زمستان 84:   28-23

 

 • دكتر محمدحسين نكوفر _ دكتر داريوش شيراني _ دكتر پوريا مطهري _ دكتر سپيده خانزادي _ دكتر مصطفي قندي. بررسي تأثير پركردن يا پر نكردن كانال دندانهاي پاكسازي شده در ترميم ضايعات پري‌اپيكال سگ. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان، دوره 17، شماره 4، زمستان 84:  15-8

 

 • دکتر علویه وحید-دکتر احمد بهرامی نیا-دکتر محمد جواد خرازی فرد.ارزیابی دقت دو دستگاه آپکس یاب الکترونیکی از نسل چهارم در تایین طول کانال(Invivo). مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره4 :12-6

 

 • دکتر حسین روانمهر – دکتر سید مصطفی سید جوادین.بررسی تغییرات طول ریشه دندانهای ثنایای بالا در دوران ریتنشن ارتودنسی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره4: 21-13

 

 • دکتر معصومه حسنی طباطبایی-دکتر منصوره میرزایی-دکتر محمد عطایی-دکتر فریبا متوسلیان.بررسی افزایش دما با دستگاهها و روشهای مختلف تابش در دو نوع کامپوزیت نوری. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره4 : 86-77

 

 • دكتر حميد محمود‌هاشمي-دکتر مهدی سید اشرفی.علل خارج کردن دندان عقل نهفته پایین و ارتباط آن با انواع نهفتگی دندان.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره3 :40-35

 

 • دکتر صدیقه خدمت-دکتر محمد جواد خرازی فرد.بررسی الگوی انتشار درد ارجاعی ناشی از دندانهای خلفی فک بالا و پایین در نواحی مختلف سر و گردن.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره3 :82-76

 

 • دکتر محمد رضا شریفیان-دکتر محمد حسین نکوفر-دکتر پوریا مطهری-دکتر آزاده توکلی.مقایسه میزان تغییر شکل نهایی و زمان آماده سازی کانال دندان با استفاده از فایل دستی استنلس استیل و سیستم های چرخشی نیکل تیتانیوم. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره3 :94-88 

  

 • دكتر محمد ضرابيان ـ مرضيه عليقلي ـ دكتر نوشين شكوهي‌نژاد.بررسي نشست باكتريال چهار ماده پر‌كننده انتهاي ريشهGray pro root MTA, White pro root MTA, Root MTA و سیمان پرتلند نوعI .مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره3 :23-15

 

 •  دكتر حميد محمود‌هاشمي. بررسي و مقايسه درمان اپوليس فيشوراتوم با تيغ جراحي و ليزر دي‌اكسيد كربن.مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره3 :30-24

  

 • دكتر علويه وحيد ـ دكتر شاهين نوروزي  ـ دكتر بنفشه گلستان. بررسي ميزان حفظ انحناي كانال در دندانهاي آماده شده در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(مطالعه 5 ساله).مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره3 :37-31

  

 • دكتر محمد بيات ـ دكتر فريد زايري ـ دكتر فرزانه سادات‌نيا.مقايسه تغييرات پالس اكسيمتري, تعداد تنفس و ضربان قلب متعاقب تزريق بي‌حس كننده حاوی مواد رگ فشار (لیدوکائین آدرنالینه) و بدون آن(مپی واکائین).مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره3 :50-45

  

 • دكتر فاطمه سرلتي ـ دكتر احمد رضا طلائي پور ـ دكتر ليلا راشدي.بررسي شاخصهاي پريودنتال در زنان بالاي سن منوپوز .مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره3 :65-59

 

 • دكتر حميد جلالي ـ دكتر سيامك مراديان ـ دكتر درسا جلايي.اندازه گيري ابعاد مختلف رنگ پس از استفاده از Shade Modifier به همراه سمان‌هاي رزيني در زیرporcelain laminate برای پوشاندن تغییر رنگهای دندانی(بررسی لابراتواری).مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره3 :97-88

 

 • دکتر گرامی الهیار.تجزیه و تحلیل سه طرح جایگزینی دندان مولار توسط ایمپلنت به کمک روش المان محدود.مقاله برگزیده در یازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی.دی ماه 84

 

 • دكتر عشقيار ـ دكتر  مطهري ـ دكتر خورشيديان. بررسي پارامترهاي كلينيكي و هيستولوژيكي بيماران مبتلا به اسكواموس سِل كارسينوماي حفره دهان در دانشكده دندانپزشكي تهران سالهاي 45-1381. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره2 :67-62

 

 • دكتر رزمي ـ دكتر  تالاري.بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1382.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره2 :89-82

 

 • دكتر بيات ـ دكتر ملكميان ـ دكتر باهري.بررسي وضعيت تجهيزات و داروهاي اورژانس در مطبهاي مناطق شهري كرج و توانايي دندانپزشكان در استفاده از آنها. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384  دوره17 شماره2 :110-105

 

 • دكتر  آشفته يزدي ـ دكتر حسني.بررسي آناتومي داخلي دندان مولر اول فك بالا. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 ویژه نامه :74-68

 

 • دكتر علاءالديني ـ دكتر پريرخ.بررسي تأثير ميزان نفوذ اسپريدر بر كيفيت سيل ‌آپيكالي پركردگي كانال.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 ویژه نامه :109-103

 

 • دکتر هوشمند، دکتر کشواد علیرضا.اندازه گیری Fracture Toughness کامپوزیت ایده آل ماکو و مقایسه آن با نمونه های خارجی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره2 :20-13

 

 • دکتر جلالی حمید، دکتر آقاجانی فرزانه، دکتر شیرزادی فریدون.بررسی اثر پالیش بر روی استحکام Flexural پرسلن فلدسپاتیک و مقایسه آن با اتوگلیز و اورگلیز. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛1384 دوره18 شماره2 : 28-21

 

 • دکتر شهابی سیما، دکتر هدایتی زفرقندی علی .بررسی میزان سیلان استنسهای نوع kerr,kemdent,harvard:I و پیشرو ایرانی با استاندارد شماره سه ADA. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره1  :12-7

 

 • دکتر حسین زاده نیک طاهره، دکتر بیات علی.تغییرات مورفولوژیک سمفیز متعاقب کاربرد دستگاه فانکشنالFa2 در دختران با مال اکلوژن Cl II.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره1  :27-20

 

 • دکتر محمودیان، دکتر قندهاری مطلق مهدی، دکتر خوجانی.بررسی طولی زمان و ترتیب رویش دندانهای شیری در کودکان ساکن شهر تهران از بدو تولد(سالهای 79-1381). مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره1  :39-34

 

 •  دکتر آشفته یزدی کاظم، دکتر تباری رضا.بررسی پاسخهای مختلف بافتی نسبت به انواع گوتاپرکا در بافت همبندی موش.مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره1  :89-83

 

 • دکتر کرمانشاه حمید، میرزایی منصوره، دکتر رنجبر عمرانی لادن.بررسی توزیع تنش در دندانهای بازسازی شده با پست و کور بعد از درمان ریشه به روش اجزای محدود. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره1  :97-90

 

 • دکتر تهیدست زهرا، دکتر فراهانی زهرا، دکتر سلمانی غلامرضا.بررسی تیتر HBSAb در اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران پس از سه دوره واکسیناسیون در سال 83-81. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره1  :103-98

 

 •  دکتر قوام مریم، دکتر پورملک فرشاد، دکتر ایمانی وحید.تاثیر اشتغال دانشجویان دندانپزشکی برموفقیت تحصیلی آنها در دانشکده دندانپزشکی  تهران در سالهای  83-82. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان؛1384 دوره17 شماره1  :112-104

 

 • T. Hosseinzadeh–Nik, L. Yazdani-Damavandi, MJ. Kharazi–Fard. The Correlation of Smile Line with the Vertical Cephalometric Parameters of Anterior Facial Height.  Journal of dentistry Tehran university of medical sciences,Tehran,Iran 2005;VOL:2,No 1:21-28

 

 • A.R. Talaiepour, M. Panjnoush, Y. Soleimanishayeste, F. Abesi, S. Sahba. A Survey on the Accuracy of Radiovisiography in the Assessment of Interproximal Intrabony Defects. .  Journal of dentistry Tehran university of medical sciences,Tehran,Iran 2005;VOL:2,No 1:29-32

 

 • M.S. A. Akhoundi, F. Mojtahedzadeh. Problems in Standardization of Orthodontic Shear Bond Strength Tests; A Brief Review. Journal of dentistry Tehran university of medical sciences,Tehran,Iran 2005;VOL:2,No 1:36-39

 

 • H. Ravanmehr, M.H. Toodeh Zaeim, B. Golestan. Diagnosis of Nasopharyngeal Obstruction by Lateral Cephalometric Radiography. Journal of dentistry Tehran university of medical sciences,Tehran,Iran 2005;VOL:2,No 2:41-45

 

 • S.A. Miremadi, A.A. Khoshkhounejad, E. Mahdavi. The Prevalence of Tongue Thrusting in Patients with Periodontal Disease. Journal of dentistry Tehran university of medical sciences,Tehran,Iran 2005;VOL:2,No 2:50-53

 

 • M.Eslami, F.Baghaee, M.Alaeddini.Diagnostic value of silver – stained nuclueolar organizer regions in osteosarcoma , fibrous displasia and ossifying fibroma  of the jaws.Acta medica iranica , 2005; 43(4):243-248

 

 • Gerami Allahyar,Sharieh Faghihi. Secondry trauma from occlusion Three dimentional analysis using the finite element method .Quintessence International 2004;35(10):835-843.


  

 • Gerami Allahyar, Steven M. Morgano. Finite element analysis of Three designs of an implant. supported molar crown .The Journal of prosthetic Dentistry. 2004;92(5):434-440

 

 • Mory T, Aghajani F: Gypsum bonded Investment and Dental Precision Casting (III) Composition of Investment for Quick Casting Technique. Dent Mat J June 2004;23(2):230-232.


  

 • Aghajani F,Hasratiningsih Z,Mori T:Gypsum bonded Investment and Dental Precision Casting (IV)Transformation of III-CaSo4 to II-CaSo4, Dent Mat J Sep 2004; 23(3):373-378.

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 4230