لینکهای مفید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نمونه فرم رضایت نامه اخلاقی آگاهانه طرح های تحقیقاتی

آیین نامه های مرتبط با پژوهش

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 6781