عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته مواد دنداني

*حيطه اول: نظارت و كنترل كيفي و استانداردسازي

1- تدوين استانداردهاي مواد دنداني

2- ايجاد آزمايشگاه رفرانس تست مواد دنداني

3- انجام آزمونهاي استاندارد براي مواد دنداني

 

*حيطه دوم: طراحي و فرمولاسيون برخي مواد دنداني

1- طراحي و فرمولاسيون سايلن

2- طراحي و فرمولاسيون bonding

3- طراحي و فرمولاسيون Gypsum-bonded investmentمناسب براي روش rapid heating

4- طراحي و فرمولاسيون آلياژ با baseپالاديوم

 

*حيطه سوم: ارتباط با صنايع توليدكننده مواد دنداني

1- انجام آزمونهاي استاندارد براي مواد دنداني

 

*حيطه چهارم: بررسي دانش روز مواد و تكنولوژي دندانپزشكي

1- بررسي باند بين تيتانيوم خالص و سراميك‌هاي دنداني

2- اثرات LASERبر نسج سخت دندان

3- خواص نانوفيلرها بر كامپوزيت

4- بررسي روشهاي جديد تستهاي Biocompatibility

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2513