عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته راديولوژي دهان، فك و صورت

* حيطه اول: تكنيكهاي پيشرفته تصويربرداري

 1- بررسي كارآيي راديوگرافي ديجيتال در تشخيص پوسيدگي (Invitro)

2- بررسي كارآيي راديوگرافي ديجيتال در تعيين طول كاركرد كانال (Invitro)

3- بررسي كارآيي راديوگرافي ديجيتال در تعيين عمق پاكت پريودونتال

4- بررسي موقعيت ديسك مفصل گيجگاهي فكي در تصاوير ام آر آي در اينترنال درينجمنت

 

*حيطه دوم: تشخيص بيماريها

1- بررسي تغييرات نماي راديوگرافيك استخوان در اسكلروز سيستميك

2- بررسي شيوع ريمودلينگ مفصل گيجگاهي فكي در جمعيت نرمال

3- بررسي تغييرات نماي راديوگرافيك استخوان در استئوديستروفي كليوي

4- بررسي وضعيت تراكم استخوان در زنان ايراني

5- بررسي شيوع ريمودلينگ مفصل گيجگاهي فكي در افراد داراي پروتزهاي ثابت دنداني

6- بررسي شيوع ريمودلينگ مفصل گيجگاهي فكي در درمانهاي ارتودنتيك با سيستم ثابت

7- بررسي شيوع ريمودلينگ مفصل گيجگاهي فكي در درمانهاي ارتودنتيك با اپلاينس فانكشنال

8- بررسي سيالوگرافيك غدد بزاقي در اختلالات انسدادي مجاري

9- بررسي سيالوگرافيك غدد بزاقي در اختلالات اتوايميون

10- بررسي سيالوگرافيك غدد بزاقي در تومورها

 

 *حيطه سوم: حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز

 1- بررسي اثر دهان‌شويه كاموميل در كاهش عوارض راديوتراپي

2- بررسي اثر دهان‌شويه آلوورا در كاهش عوارض راديوتراپي

3- بررسي اثر بزاق مصنوعي در كاهش عوارض راديوتراپي و ساير عوامل خشكي دهان

4- بررسي دوز جذب بيماران در تكنيكهاي راديوگرافي معمولي، ديجيتال و سي‌تي‌اسكن

5- بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دندانپزشكان، بيماران و پرسنل راديولوژي در مورد اثرات بيولوژيك پرتوهاي يونساز

 

*حيطه چهارم: طراحي نرم‌افزار

1- طراحي نرم‌افزار تشخيص افتراقي ضايعات استخوان فك

2- برنامه‌نويسي براي تصحيح تغييرات ابعادي تصاوير راديوگرافيك

3- برنامه‌نويسي براي محاسبه دانسيته تصاوير راديوگرافيك

4- برنامه‌نويسي براي ايجاد تغييرات مؤثر در تشخيص اختلالات در تصاوير راديوگرافيك (ساب تركشن، تغيير دانسيته و كنتراست)

5- برنامه‌نويسي براي محاسبه فواصل و ابعاد در تصاوير راديوگرافيك

 

*حيطه پنجم: ايمپلنت

1- بررسي دقت توموگرافي در ارزيابي محل جاگذاري ايمپلنت

2-بررسي دقت مقاطع مختلف سي‌تي‌اسكن در ارزيابي محل جاگذاري ايمپلنت

3-بررسي عوارض كاربرد ايمپلنت و تغييرات دانسيته استخوان در اطراف ايمپلنت در مقاطع مختلف زماني

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2718