عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته جراحي دهان و فك و صورت

*حيطه اول: صدمات تروماتيك و بازسازي آن در ناحيه فك و صورت

1-مقايسه انواع پليت قابل جذب و غيرقابل جذب

2-كاربرد مش در صدمات تروماتيك و مقايسه آن با Plating

3-اتيولوژي صدمات فك و صورت و پيش‌گيري

4-تأثير شكستگيها در فانكشن سيستم جونده

5-استفاده از آندوسكوپ در درمان تراما

6-صدمات نسوج مجاور در تراماي صورت

 

*حيطه دوم: جراحي بازسازي و اصلاح دفرميتيهاي فك و صورت

1-كاربرد استئودستركشن درمان دفرميتيها

2- مقايسه تكنيكهاي استئوتومي

3- مقايسه روشهاي فيكساسيون

4- تأثير اثرات بافت نرم و سخت در اصلاح دفرميتي‌ها

5-كاربرد مواد آلوپلاست در بازسازي‌ها

6-مقايسه انواع گرافت‌ها

 

 *حيطه سوم: TM.D

 1-استفاده از ليزر در درمان جراحي‌هاي TMD

2-بررسي عوامل مسبب TMDدر ايران

3-نتايج بررسي درمانهاي آرتروسكوپيك در TMD

4-مقايسه اثر كاربامازپين و بكلوفن در نورالژي

5-بررسي ارتباط سردرد با T.M.D

6-درمان TMDبا توباكس

7-بررسي شيوع سردرد در TMD

 

*حيطه چهارم: عفونت و پاتولوژي در ناحيه دهان و فك و صورت

1-كاربرد آنتي‌بيوتيك‌هاي جديد در عفونت‌ها

2-بررسي روشهاي جديد استريليزاسيون

3-بررسي انواع درمانهاي بيمارستاني در عفونت‌هاي ادونتوژنيك

4-كاتولاسيون در عفونت‌هاي ادنتوژنيك

5-شيوع تومورهاي غيرادنتوژنيك

6-كاربرد روشهاي نوين در درمان تومورها

 

*حيطه پنجم: جراحي‌هاي داخل دهاني

 1-استفاده از بيوماتريال در حفرات و جراحي‌هاي كوچك دهان

2-كاربرد استفاده از اندوسكوپيك در جراحي‌هاي سينوس

3-مقايسه روشهاي جراحي قبل از پروتز

4-استفاده از استئوديستركشن در بازسازي آلوئول

5-استفاده از ميكروسكوپ در جراحي‌هاي انتهاي ريشه

6-دندانهاي نهفته و مقايسه روشهاي جراحي آنها

 

 

 


 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2667