عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته ترميمي

*حيطه اول: بهينه‌سازي مواد ترميمي

1- بهبود سايش در كامپوزيت

  -تأثير نوع فيلر در سايش

  - تأثير Loadingفيلر در سايش

  - تأثير نوع رزين در سايش

  - تأثير ميزان پليمريزاسيون در سايش

  - تأثير روش پليمريزاسيون در سايش

2- ارتقاء در كيفيت D.B.A

  - كاهش ميكروليكيج در D.B.A

  - افزايش ميزان استحكام باند در D.B.A

  - روشهاي كاربردي در D.B.Aو كاهش مراحل كار

 

*حيطه دوم: بالا بردن كيفيت روشهاي ترميمي

 روشهاي جديد در كاهش حساسيهاي پس از ترميم كامپوزيت

  - روشهاي Incremental

  - روشهاي كيورينگ

  - كاربرد D.B.A

 

*حيطه سوم: پيشگيري از ضايعات دنداني

1- بررسي فلورايد آب آشاميدني شهرها

  - ميزان فلورايد آب آشاميدني تهران

  - ميزان فلورايد آب آشاميدني شهرهاي ديگر

2- تأثير كلر موجود در استخرها در اروژن‌هاي دنداني

  - تأثير كلر موجود در استخرهاي شمال تهران

 

*حيطه چهارم: كنترل عفونت

1- بررسي مواد مؤثر در از بين بردن ميكروبها و ويروس‌ها

  - تأثير ميكروتن و دكونكس در ويروس‌زدايي HIVو HBV

  - بررسي اثر مواد مختلف در ويروس‌زدايي هندپيس‌ها

2- بررسي اثر اشعه‌هاي مختلف در از بين بردن ويروس‌ها و باكتريها

  

*حيطه پنجم: بررسي اثرات بيولوژيك مواد ترميمي

1- بررسي اثرات توكسيك كامپوزيت‌ها

  - تأثير نوع رزين در توكسيسيتي

  - تأثير ميزان كيورينگ در توكسيسيتي

  - تأثير ضخامت ماده ترميمي در توكسيسيتي

2- بررسي اثرات توكسيك آمالگام

  - تأثير جيوه موجود در آمالگام در توكسيسيتي

  - تأثير ميزان مس موجود در آمالگام در توكسيسيتي

 

*حيطه ششم: بهداشت حرفه‌اي در دندانپزشكي ترميمي

 كاهش آلودگي صوتي وسايل

  - در آنگل

  - در توربين

- در وسايل اولتراسونيك تميزكننده

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2445