اعضاء شوراي پژوهشي

1-خانم دكتر فرشته بقائي نائيني

 • دانشيار(متخصص) گروه آسيب‌شناسي فك وصورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • سرپرست مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

2-آقاي دكتر محمدصادق احمدآخوندي

 • قائم مقام مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • استاد گروه ارتدنسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

3-خانم دکترم‍‍‍ژگان علاءالدینی

 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی
 • دانشیار پژوهشی (رشته آسیب شناسی دهان وفک وصورت )

 

 4_آقای دکتر حمید کرمانشاه

 • دانشیار گروه ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 5_آقای دکتر محمدجواد خرازی فرد 

 • دندانپزشك
 • داراي MPH(اپيدميولوژي)

6_آقای دکتر آرش منصوریان

 • دانشیار گروه آموزشي بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

7_آقای دکتر غلامرضا شیرانی

 • استاديارگروه آموزشي جراحي فك وصورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

8_ آقای دکتر بهمن سراج

 • دانشیار  گروه کودکان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

9-خانم دکترصدیقه خدمت

 •  دانشيارگروه آموزشي اندودنتیکس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

10-خانم دکتر حکیمه سیادت 

 • دانشیارگروه آموزشي پروتز متحرک دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

11-خانم دکتر حوریه باشی زاده 

 • استاديارگروه آموزشي رادیولوژی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

12-خانم دکتر مژگان پاک نژاد

 • دانشيارگروه آموزشي پریودنتیکس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

13-خانم دکتر فرزانه آقاحسینی

 •   استاد گروه آموزشي بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

14-آقای دکتر سید جلال پورهاشمی

 •   دانشيارگروه آموزشي کودکان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

15-آقای دکتر محمدرضا خامی

 • دانشیار گروه آموزشي سلامت دهان و  دندانپزشكي اجتماعی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

16-آقای دکتر احمدرضا شمشیری

 • متخصص اپیدمیولوژی

 

17-خانم دکتر شهرو اعتمادمقدم

 • دانشیار پژوهشی (رشته آسیب شناسی دهان وفک وصورت )

 

18-خانم دکتر فرزانه آقاجانی

 •  رئیس آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 4577