عناوين تحقيقاتي به ترتيب اولويت در رشته پريودانتيكس

*حيطه اول: Clinical trialدر پريو و ايمپلنت

1- پژوهش درمورد تكنيك‌ها و روش‌هاي نوين جراحي

2- بررسي‌هاي ميكروبيولوژيك يا ايمونولوژيك بخصوص درمورد EOP

3- كموتراپي و درمان پريودونتيت يا پري‌ايمپلنتيت

4- پژوهش درمورد آنزيم‌هاي GCFمرتبط با بيماريهاي پريو ايمپلنت در زمينه تشخيص در درمان ژنتيك و بيماريهاي پريودنتال

 

*حيطه دوم: Esthetic‌ در پريو و ايمپلنت

1- پژوهش درمورد پيوندهاي نسج نرم جهت Estheticسطوح دنداني و Coverageآنها

2- پژوهش درمورد روش‌هاي بازسازي پايه و ريج در پريو و ايمپلنت

3- بازسازي نسج سخت تحليل رفته بخصوص در نواحي Esthetic zone

4- بررسي شاخص‌هاي مؤثر در Estheticايمپلنت

 

*حيطه سوم: رژنريشن و بيومتريال‌ها

1-مطالعات هيستولوژيك در ارزيابي بازسازي بيومتريال‌ها و مقايسه آنها با يكديگر

2-تحقيقات Cell culture‌ مرتبط با بررسي رفتار سلولي مرتبط با بيومتريال‌ها

3-سلولهاي بنيادي و رژنريشن پريودونشيوم

 

*حيطه چهارم: بيماريهاي سيستميك و پريو ايمپلنت

1- ارتباط بيماريهاي قلبي وعروقي با پريو ايمپلنت

2- ارتباط سيگار و انواع دخانيات در موفقيت درمان‌هاي پريو و ايمپلنت

3- بيماريهاي هورموتال و پريو ايمپلنت

4- ديابت و پريو ايمپلنت بيماريهاي تنفسي

 

*حيطه پنجم: بهداشت و پيشگيري

1;پژوهش درزمينه درمان‌هاي غيرجراحي

2;پژوهش درزمينه ارزيابي ساخت مسواك، خميردندان و وسايل كمك بهداشتي

3;پژوهش درمورد علل بي‌اعتمادي جامعه نسبت به درمان و تغيير نگرش آنها

 

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2316