پيام رئيس مركز

با توجه به روند رو به رشد دانش بشري و سرعت و شتاب بالاي اين رشد در جوامع پيشرفته كه نتيجه حركتهاي علمي و پژوهشي برنامه‌ريزي شده و پايدار در جوامع پيشرفته مي‌باشد، لزوم حركت علمي و پژوهشي برنامه‌ريزي شده و سازمان‌يافته را در قديمي‌ترين مركز دانشگاهي در رشته دندانپزشكي را صدچندان مي‌نموده چراكه در غيراينصورت منجر به فاصله غيرقابل ترميم از نظر علمي با كشورهاي توسعه يافته مي‌گردد. در اين راستا مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با توجه به وجود اعضاي هيئت علمي مجرب و با سابقه و با انگيزه ايجاد حركت سازمان يافته در جهت توسعه پژوهشهاي علمي (پايه‌اي و كاربردي) در رشته دندانپزشكي و با حمايت هيئت محترم رئيسه دانشگاه تأسيس گرديد تا با بكارگيري كليه توانمنديهاي موجود و سازمان دادن به امكانات و برنامه‌ها و جذب امكانات داخل و خارج از دانشگاه حركت قدرتمند و جهت‌دار را پايه‌ريزي نمايد و با عنوان يكي از مراكز فعال در عرصه پژوهشهاي علمي با جذب پژوهشگران و محققين علاقمند وزبده جايگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران را در مجامع علمي داخلي و خارجي ارتقاء داده و با انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در جهت رفع نيازهاي علمي كشور و جهان از نظر نو‌آوري‌ توليد و انتقال دانش در زمينه دندانپزشكي و رشته های وابسته و ارتقاء سلامت دهان و دندان موفق باشد.

اين مركز اولين مركز تحقيقات دندانپزشكي در سطح كشور با دارا بودن چند عضو هيئت علمي در رشته مواد دنداني بوده كه در شهريور 82 موافقت اصولي آن صادر گرديد و اساسنامه آن در تاريخ 21/5/83 به تصويب شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي رسيده و ضمنا"به منظور برنامه‌ريزي سازمان يافته و پرهيز از حركتهاي غيراصولي، فعاليت خود را با انجام برنامه استراتژيك آغاز نموده كه در طي 8 ماه با تدوين رسالت، اهداف و استراتژي‌ها، اهداف عيني خود را ترسيم نموده و نهايتاً پروژه‌هایي كاربردي در جهت سازمان دادن مركز طراحي نموده و درحال حاضر سه پروژه آن شامل تدوين اولويت‌هاي تحقيقاتي رشته ه‌اي تخصصي دندانپزشكي، تأسيس مركز رفرنس و استاندارد مواد دندانپزشكي وطراحی ساختار سازماني مركز تهيه و در دست اجرا قرار گرفته و بقيه پروژه‌ها نيز در دست تدوين مي‌باشد.

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 3152