خدمات آزمایشگاه پاتولوژی

پذیرش نمونه های بافتی

آماده سازی بافت برای برش و پروسس نمودن بافتها

تهیه انواع برش بافتی(نمونه های انسانی، حیوانی،...)

رنگ آمیزی­های معمول و اختصاصی و تهیه اسلایدهای بافت شناسی

گزارش لامهای تهیه شده توسط هیات علمی مرکز

تهیه لام جهت مراکز آموزشی

انجام آزمایشات سیتولوژی

انجام آزمایشات ایمونوهیستوشیمی

برگزاری کارگاه های آموزشی

ایجاد بانک ضایعات دهان جهت انجام تحقیقات

مشارکت فعال با سایر مراکز پژوهشی و همکاری متقابل با آنها

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 679