تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

Tissue processor

 

Microwave

 

Freezer -80c

 

Incubator

 

Avon

 

Autoclave

 

Micro Centrifuge

 

Freezer -20c

 

PH meter

 

Paraffin Dispenser

 

Refrigerator

 

Microtomes

 

Optical Microscope

 

Stereo Microscope

 

 

                                                                                                                                       

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 760