تجهیزات آزمایشگاه سلولی مولکولی

       

 • ترمو سایکلر گرادیانت
 • میکروسکوپ معکوس مجهز به فلورسنت
 • میکرو سانتریفوژیخچال دار
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • Real Time PCR
 • فریزر 80-
 • ترمو میکسر
 • پلیت ریدر فلورسنس ، لومینسنس
 • تجهیزات الکتروفورز، وسترن بلات و ژل داک
 • هود لامینار
 •  تجهیزات توزین و تهیه محلول (ترازو- PHمتر- هات پلیت)
 • انکوباتور CO2
 •  بن ماری
 • تانک نیتروژن مایع
 •  آب مقطر گیری
 • اسپکتروفوتومتر و پلیت ریدر

 

 

                                                       

                                                   

                                            

                                                                                                

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 1094