انجام تست های استاندارد بر روی مواد دندانی

تست استانداردها بر روی مواد دندانی مختلف در این آزمایشگاه صورت می گیرد که انواع تستها به تفکیک مواد دندانی به شرح زیر می باشد:

 گوتا پرکا :

 1.  بررسی سطح و شکل و رنگ
 2.  بررسی طول
 3.  بررسیtaper  و سایز بندی
 4.  بررسی شکنندگی
 5. رادیواپاسیتی
 6. ارزیابی کد رنگ­بندی

 

کامپوزیت :

 1.  اندازه‌گیری Working time
 2.  اندازه‌گیری Setting time
 3.  اندازه‌گیری استحکام خمشی
 4.  اندازه‌گیری جذب آب
 5.  اندازه‌گیری حلالیت در آب
 6. اندازه‌گیری رادیواپاسیتی
 7. ارزیابی و بررسی رنگ کامپوزیت
 8. بررسی ثبات رنگ پس از تابش نور و جدب آب
 9. اندازه‌گیری عمق کیور
 10. ارزیابی حساسیت به نور محیطی

 

باندینگ کامپوزیت:

 1.   اندازه‌گیری استحکام باند
 2.   Gap Measurment
 3.  ارزیابی Microlikage

 

 انواع سمان­ها:

 1.  اندازه‌گيري Setting Time
 2.  اندازه‌گيري استحكام فشاري
 3.  اندازه‌گيري Film Thickness
 4.  اندازه‌گيري ميزان آرسنيك آزاد شده
 5.  اندازه‌گيري ميزان تجزيه پذيري(disintegration)

 

 سیم ارتودنسی :

 1.  بررسي شکل ظاهری و تطابق با منحنی قوس دندانی
 2.  اندازه گیری استحکام کششی
 3.  اندازه گیری استحکام خمشی
 4. کالریمتری روبشی افتراقی (Differential Scanning Calorimetry)

 

 آمالگام كپسولي:

 1. بررسي تركيب شيميايي
 2. بررسي وجود ناخالصي و مواد خارجي
 3.  بررسي خلوص جيوه و وجود آلودگي
 4.  بررسي نسبي ثبات وزن
 5.  ارزيابي آمالگام مخلوط شده تا قبل از Setting
 6.  بررسی نشت جیوه وآلودگی کپسول
 7.  بررسی ابعاد کپسول
 8. ارزیابی کاهش وزن و تعیین میزان جیوه و آلیاز مانده در کپسول
 9. بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي شامل:
 •  بررسي تغييرات ابعادي
 •  اندازه‌گيري استحكام فشاري بعد از 1 ساعت
 •  اندازه‌گيري استحكام فشاري بعد از 24 ساعت
 •  اندازه‌گيري ميزان خزش (Creep)

 

 سیلر :

 1.  بررسی پودر ماده
 2. اندازه گیری Flow
 3.  تعیین Setting Time
 4.  Working Time Total
 5.  اندازه‌گيري Film Thickness
 6. Dimensional Stability
 7. میزان حلالیت
 8. رادیو اپاسیتی

 

 مسواک:

 1. بررسی فیزیکی
 2. ارزیابی گیر کلاف­ها
 3. مقاومت به خستگی
 4.  ارزیابی مقاومت کلاف­ها به تغییر شکل

 

باندینگ براکت :

 1.  اندازه گیری قدرت باند براکت
 2.  اندازه‌گیری Setting time
 3. انداره گیری working time
 4.  اندازه‌گیری جذب آب
 5.  اندازه‌گیری حلالیت در آب

 

 خمیر دندان:

 1.  اندازه­گیری میزان فلوراید
 2. اندازه­گیری فلزات سنگین
 3. بررسی میزان سایش
 4.  اندازه­گیری pH

 

 دندان مصنوعی :

 1.  ارزیابی ابعاد دندان­ها
 2. ارزیابی رنگ و سایر رنگ دندان­ها
 3.  Surface finish(پرداخت شدگی سطح صاف و صیقلی بودن سطح)
 4.  بررسی عدم تخلخل و نواقص
 5.  اتصال و چسبندگی به پایه پلیمری دندان مصنوعی
 6.  بررسی مقاومت به اعوجاج و ترک خوردگی
 7.  بررسی ثبات رنگ
 8.  بررسی ثبات ابعادی

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2759