خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

 

با توجه به تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی امکان انجام آزمایش ها، بررسی خواص مکانیکی، فیزیکی و ساختار مواد دندانی و همچنین ارائه خدمات در زمینه ساخت نمونه به شرح زیر در این آزمایشگاه موجود می باشد

 • اندازه گیری استحکام باند مواد مختلف به روش های گوناگون

 

 • اندازه گیری  استحکام باند براکت به دندان، کامپوزیت به دندان و ... به روش هایی نظیر  Push out, Pull out, Shear, Micro Shear و...

 

 • اندازه گیری استحکام کششی، فشاری، خمشی و برشی، Micro Tensile

 

 • اندازه گیری میزان سختی مواد (Hardness)

 

 • اندازه گیری میزان انبساط حرارتی مواد (Thermal Expansion)

 

 • اعمال تنش های حرارتی و بررسی اثر آن بر روی مواد (Thermo Cycling)

 

 •  اعمال بار به صورت تناوبی  و بررسی اثر آن بر مواد مختلف (Load cycling)

 

 • ابزارهای مورد نیاز جهت آماده سازی نمونه ها (برش بافت سخت و نرم، پولیش، ترازو و ....)

 

 •  محیط های مختلف نگهداری نمونه ها (دسیکاتور، انکوباتور، حمام آبی و...)

 

 •  اندازه گیری خشونت سطحی (Surface Roughness tester )

 

 •  سنجش رنگ و بررسی خصوصیات نوری  

 

 

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 1783