سال 88

 

7th lnternational Orthodontic Congress.Sydney Australia 6-9 February 2010

 

  •  The Comparison of Dolphin imaging Software and Manual Prediction of Soft Tissue Changes after Orthognathic Surgery

Mohammad Sadegh Ahmad Akhondi (oral)

 

  • Evaluation of Cooperation between Orthodontist and Maxillofacia Surgeon in Treatment Outcome of Skeletal Class III Patients

Mohammad Sedegh Ahmad Akhondi Hooman Sadr Haghighi

 

  • How Do Load Cells and Crosshead Speeds Affect Orthodontic Shear Bond Strength Tests?

Faramarz Mojtahedzadeh /Mohammad Sedegh Ahmad Akhondi /Ehsan Javadi

 

  • The Use of Artificial Intelligence in Orthodontic Treatment Planning

Hassan Noroozi/Mani Hamzian

 

  • Evaluation of Rotational and Vertical Dimensional Changes of Face and Jaws Followed by Functional Therapy in Cl II Female Patients

Tahereh Hosseinzadeh Nik /Amin Salem Milani/Negin Shahsavari

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 1157