مقالات چاپ شده سال 88

 

 •  دكتر جليل مومن بيت‌اللهي، دكتر آرش منصوريان، دكتر معصومه اسماعيلي،بررسی اثر ضد میکروبی عصاره بره موم (Propolis)  بر شایعترین میکروارگانیسم‌های آسیب‌زای دهان (کاندیدا آلبیکانس، استرپتوکوک موتانس، اکتینوباسیلوس) در شرایط آزمایشگاهی. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 1: 39-33

 

 • دكتر مهستي سحابي ، دكتر الهيار گرامي، دكتر مهدي اديب راد. بررسی اثرات اسپلینت کردن دندانهای پایه ضعیف پروتز پارسیل انتهای آزادبه روش تحلیل اجزای محدود. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 1: 49-40

 

 • دكتر معصومه حسني طباطبايي، دكتر اسماعيل ياسيني ، دكتر سيامك مراديان، دكتر نفيسه علم آموز. بررسی آزمایشگاهی ثبات رنگ کامپوزیت‌های دندانی در محلولهای رنگ‌دار به روش اسپکتروفتومتری. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 1: 78-69

 

 • دكترشهريار شهاب ، دكترشكرانه قاضي‌مقدم، دكتر فريد ابوالحسني، دكتر محمدجواد خرازي‌فرد... بررسی دقت و اعتبار روش توموگرافی اسپیرال در ارزیابی محل قرارگیری ایمپلنت در فک پایین : مطالعه آزمایشگاهی. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 1: 86-79

 

 •  دکتر معصومه‌حسنی‌طباطبایی - دکتر سیدمصطفی معظمی- دکتر مریم قوام... بررسی اثر آماده‌سازی عاج با غلظتها و زمان کاربرد متفاوت EDTA بر استحکام باند ریز برشی دو نوع باندینگ سلف اچ توسط SEM . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 2: 114-107

 

 • دكتر حميد جلالي، دكتر حبيب حاج ميرآقا، دكتر اميرحسين بذرپور... مقايسه پایایی شش روش اندازه‌گیری تقارب تراش دندانهای خلفی جهت تک روکشهای چینی فلز. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 2: 126-122

 

 • دكتر جميله بيگم طاهري ، دكتر فهيمه عنبري، دكتر محمدجواد خرازي فرد... بررسی اثر محلول سانوسیل در ضد عفونی کردن ابزار دندانپزشکی. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 2: 155-150

 

 • دكتر محمد صادق احمد آخوندي، دكتر اعظم خورشيديان، دكتر محمدجواد خرازي فرد.مقايسه اثرات درمانى فيس ماسک با و بدون استفاده از پيچ اکسپانشن در ايجاد تغييرات اسکلتى – دندانى در Cl III. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 3: 193-186

 

 •  دكتر مريم معماريان، دكتر بهزاد ويسي. مقايسه پايدارى ميکروارگانيسم‌هاى فلور دهان در دو نوع ماده قالب‌گيرى هيدروکلوئيد غير قابل برگشت و سيليکون تراکمى. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 3: 214-209

 

 • دكتر حميد كـرمانشاه ، دكتر صديقه السادات هاشمي كمانگـر، دكتر سكينه آرامـي.... بررسی آزمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی مریم گلی و بومادران بر میکروارگانیسم‌های پوسیدگی زا. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 3: 220-215

 

 • دكتر سعيد نوكار، دكتر حميد جلالي ، دكتر فرزانه فريد، دكتر محبوبه حاجي پور... بررسى مقاومت به شکست در بريج‌هاى قدامى فک پايين جايگزين دندان لترال ساخته شده از Fiber Reinforced Composite با دو طرح تراش و فايبرگذارى. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 3: 234-229

 

 •  دکتر حمید کرمانشاه-دکتر اسماعیل یاسینی-دکتر محمدجواد خرازی-دکتر طاهره بیطرف.اثر زمان کیورینگ و دفعات کاربرد باندینگ تک مرحله‌ای بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 4: 250-256

 

 • دکتر فرزانه آقاحسینی-دکتر فاطمه اربابی کلاتی.تعيين غلظت جيوه در بزاق کامل غير تحريکى دانش‌آموزان دبيرستان شهر تهران.مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 4: 265-270

 

 • دکتر طاهره حسین زاده نیک-دکتر زهرا طهوری-دکتر نفیسه مومنی.بررسی میزان همبستگی پارامترهای سفالومتری افقی وابسته به پلان افقی حقیقی با برخی از پارامترهای افقی و عمودی معمول. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1388-دوره 21 شماره 4: 285-291

 

 • دکتر سکینه نیکزاد دکتر عباس آذری دکتر حوریه باشیزاده فخار.تصویربرداری در دندانپزشکی ایمپلنت، ضرورت استفاده از روشهای چندبعدی برای تعیین محل ایمپلنت. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 1: 18-6

 

 • دکتر سعید نوکار دکتر حسن درریز دکتر حبیب حاجی میرآقا.استحکام باند بین سه نوع فایبر پست و سه ناحیه از عاج ریشه. نوکار مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 1: 26-19

  

 • دکتر محمدرضا شریفیان دکتر بهنام بوالهری دکتر علی نصرت.بررسی آزمایشگاهی تأثیر کارواکرول بر باکتری Enterococcus Faecalis به عنوان داروی داخل کانال. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 1: 40-35

  

 • دکتر مهوش موسوی جزنی دکتر فریده حقیقتی دکتر گلاره صعوه.مقایسه کلینیکی دو روش Semilunar Coronally Positional Flap و Subepitelial Connective Tissue Graft در پوشش سطح عریان ریشه. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 2: 101-93

 

 • دکتر حکیمه سیادت دکتر رحاب قویزی دکتر علی میرفضائلیان.بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنتهای تک واحدی خلف ماگزیلا. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 2: 109-102

 

 • دکتر مهرداد پنج نوش دکتر حکیمه سیادت دکتر مرضیه علی خاصی.مقایسه میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنتهای Replace با دو روش Submerge و Non-submerge. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 2: 124-116

 

 • دکتر مریم قوام دکتر محمد عطایی دکتر محمد ایمانی.تأثیر افزودن مهارکننده Matrix Metallo Proteinase بر درجه تبدیل مونومر به پلیمر یک باندینگ عاجی آزمایشگاهی. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 2: 135-131

 

 • دکتر عبداله قربانزاده دکتر بهنام بوالهری دکتر پوریا مطهری.مقایسه قدرت تشخیصی سه روش کشف کانال دوم مزیوباکال در مولرهای ماگزیلا. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 2: 148-142

 • دکتر حمید کرمانشاه دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر دکتر سکینه آرامی دکتر اکبر میرصالحیان.بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکی دو گیاه مریم گلی و انیسون بر باکتریهای عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاهی. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 2: 154-149

 • دکتر محمدسعید شیخ رضایی دکتر محسن امین سبحانی دکتر کاوه علومی.درمان پالپ زنده در دندانهای مولر دایمی نابالغ علامتدار: گزارش 3 مورد. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره 2: 163-155

 

 •  دکتر مهرداد پنج نوش  - دکتر عباس شکری- دکتر مهدی حسینی پویا ...بررسی مقایسه ای دوز جذبی اشعه در اندام های هدف در تصویر برداری از ناحیه فک و صورت با تکنیک های پانورامیک، توموگرافی خطی ، CBCT، CT پزشکی. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره3: 119-113

 

 • دکتر حمید محمود هاشمی - دکتر سروناز غفاری گرگانی- دکتر نسرین آخوندی. ارزیابی و مقایسه استفاده از  Alloderm  و پیوند مخاطی در وستیبولوپلاستی فک پایین. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره3: 112-106

 

 • دکتر داریوش گودرزی پور- دکتر آکام سعیدی - دکتر نغمه بهرامی. بررسی دقت تکنیک رادیوگرافی پانورامیک، رادیوگرافی پانورامیک به همراه لمس ناحیه و تکنیک tube shift  در تعیین موقعیت دندان کانین نهفته فک بالا. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره3: 109-105

 

 •   دکتر مریم قوام- دکتر سکینه آرامی- دکتر معصومه حسنی طباطبایی...بررسی تأثیر مایعات غذا بر روی ریز سختی سطحی دو نوع کامپوزیت. . مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره3: 98-93

 

 •  دکتر مریم قوام – دکتر سکینه آرامی– دکتر محمد رشاد ....تهیه باندینگ عاجی حاوی داکسی سایکلین به عنوان مهارکننده آنزیم ماتریکس متالوپروتِِِِئیناز و میزان رهایش آن. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره4: 158-152

 

 • دکتر عبدالله قربانزاده- دکتر محسن امین سبحانی – دکتر هادی اسدیان. ...دکتر محمد جواد خرازی فرد.مقایسه ریزنشست تاجی بزاق در کانال های پرشده ریشه به روش های تراکم جانبی ، تک مخروط گوتاپرکا و تراکم عمودی توسط      . System B مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره4: 164-159

 

 • دکتر قاسم امتی شبستری- دکتر حبیب حاج میر آقا – دکتر سیما شهابی... مقایسه مقاومت به شکست بریج های سه واحدی Full coverage  خلفیFRC  و تمام سرامیکی زیر کونیا. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1388-دوره 22 شماره4: 179-184

 

 •  M. Khalili ،  F. Salamat. A 20-Year Retrospective Study of Salivary Gland Adenoid Cystic Carcinoma in a Sample of Iranian Patients. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(1):1-5

 

 • B. Seraj ،  R. Ahmadi ،  M. Mirkarimi ،  S. Ghadimi ،  M. Beheshti. Temporomandibular Disorders and Parafunctional Habits in Children and Adolescence: A Review. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(1):37-45

 

 • MS. Ahmad Akhoundi ،  AH. Sadrhaghighi. Treatment of a Rare Bilateral Sever Ectopic Eruption of the Maxillary First Permanent Molar: A Case Report. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(1):46-50

 

 •  SH. Faghihi ،  AR. Rokn ،  R. Ebrahimi. Evaluation of Serum Anti-Cardiolipin Antibody Titer of Patients with Chronic Periodontitis in Comparison with Periodontally Healthy Population. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(2): 6-11

 

 • AR. Rokn ،  AAR. Rasouli Ghahroudi ،  AS. Miremadi ،  MJ. Kharazi fard. Implant Stability Changes During Early Phase of Healing and Suggested the Fast Time of Loading: A Clinical Trial Study with ITI SLA Implants. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(2):16-23

 

 • R. ShariatmadarAhmadi ،  MJ.Kharazi Fard ،  V. Mousavi . Comparison of Partial- and Full-Mouth Examination in Periodontal Assessment Among Untreated Patients. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(3):116-120

 

 • Khedmat ،  M. Aligholi ،  M. JafariCombined Bacterial-Fungal Penetration After Obturation with AH 26 and AH Plus Root Canal Sealers. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(4):187-192

 

 • MS. Ahmad Akhoundi ،  M. Rahmati Kamel   … Bond Strength of Metal Brackets and Non-Glazed Ceramic with Three Different Surface Treatment Methods. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2009;6(4):198-204

 

 

 • دکتر جواد چلیپا دکتر ویدا رضایی- دكتر اعظم خورشيديان-... مقابسه رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری در اندازه گیری زاویه گونیال در بیماران با مال اکلوژن کلاس II .مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1388 دوره 5 شماره 2: 84-77

 

 • دكتر اعظم خورشيديان-دکتر نفیسه مومنی –دکتر مژگان علاءالدینی-دکتر شهرو اعتماد مقدم.آموزش اخلاق در دندانپزشکی.فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.1387 شماره 3-4: 90-85

 

 •  Sharifian MR, Shokouhinejad N, Aligholi M … Antibacterial substantivity of Carvacrol and sodium hypochlorite in infected bovine root dentin. Iranian endodontic journal 2009;4(2):45-48

 

 •  Nosrat A, Bolhari B, Sharifian MR… The effect of Carvacrol on Enterococcus faecalis as a final irrigant. Iranian endodontic journal 2009;4(3):96-100

 

 •  دکتر صديقه خدمت، دکتر نوشين شكوهي‌نژاد، مرضيه عليقلي...بررسي آزمايشگاهي اثر ضدميكروبي مخلوط هيدروكسيد كلسيم با حاملین گوناگون بر کانال­های ریشه­ی عفونی. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388 دوره 10شماره 3: 82-175

 

 • Aghajani F, Khorshidian A.Effect of 10% Carbamide Proxide on Mercury Release from Two Types of Dental Amalgams. Shiraz Univ Dent J 2010; Vol.10, Supplement:21-25

 

 • Niaki E, Chalipa J, Taghipoor E. Evaluation of oxygen saturation by pulse-oximetry in mouth breathing patients. Acta Medica Iranica 2010; 48(1):9-11


  خارجی:

 • F Agha-Hosseini, I Mirzaii-Dizgah, S Mikaili and M Abdollahi. Increased salivary lipid peroxidation in human subjects with oral lichen planus. Int J Dent Hyg. 2009 Nov;7(4):246-50

 

 • Seyyed Aghamiri, M. Nili Ahmadabadi, Sh. Raygan, I. Haririan, and M.S. Ahmad Akhondi .The Mechanical and Thermal Behaviors of Heat-Treated Ni-Rich  NiTi Orthodontic Archwires. Journal of materials engineering and performance .2009: 18(5-6):843-847

 

 • F Agha-Hosseini , K Borhan-Mojabi , HR Monsef-Esfahani, Etemad- Moghadam S… Efficacy of purslane in the treatment of oral lichen planus. Phytother. Res  2010; feb 24:240-244

 

 • N Shokouhinejad .Root canal re-treatment of a mandibular second premolar with three root canals: a case report. Aust Endod J 2009 Dec;35(3):180-2 

 

 • F. Agha-hosseini, I. Mirzaii-Dizgah, A. Mansourian, G. Zabihi-Akhtechi . Serum and stimulated whole saliva parathyroid hormone in menopausal women with oral dry feeling .Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 2009 jun ;107(6): 806-810

   

 • Nekoofar MH, Namazikhah MS, Sheykhrezae MS. pH of pus collected from periapical abscesses. International Endodontic Journal 2009;42: 534–538

 

 •  S. Etemad-Moghadam  , M. Khalili  , F. Tirgary  , M. Alaeddini. Evaluation of myofibroblasts in oral epithelial dysplasia and squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med. 2009 Sep;38(8):639-43

 

 • M Alaeddini, S Salah, F Dehghan... Comparison of angiogenesis in keratocystic odontogenic tumours, dentigerous cysts and ameloblastomas. Oral Dis. 2009 Sep;15(6):422-7.

   

 • Babaee N, Mansourian A, Momen-Heravi F....The efficacy of a paste containing Myrtus communis (Myrtle) in the management of recurrent aphthous stomatitis: a randomized controlled trial. Clinical Oral Investigations  2010; 14(1): 65-70   

 

 • Khani MM.Tafazzoli shadpour M, Aghajani F....Mechanical vulnerability of lower second premolar utilising visci elastic dynamic stress analysis.Comput methods biomed engin 2009 Oct;12(5):553-61

 

 • Rangiani A, Motahhary P. Evaluation of bax and bcl-2 expression in odontogenic keratocysts and orthokeratinized odontogenic cysts: A comparison of two cysts. Oral oncology July 2009 ; 45(7):e41-e44

 

 • Bagherpour R, Mirfazaelian A, Alikhasi M...Prosthetic rehabilitation of intentionally malpositioned implants in a patient with squamous cell carcinoma of the external auditory canal: a clinical report.Implant Dent, 2009 Aug; 18(4): 291-6.

 

 • Pakfetrat A, Abbas-Bolouri A, Basir-Shabestari S….Oral lichen planus: A retrospective study of 420 Iranian patients.Med oral Patol oral Bucal . 2009 Jul 1; 14 (7): E315-8.

 

 • Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Rahimi A.Correlation of serum and salivary CA15-3 levels in patients with breast cancer. Medicina Oral Patologia Oral Cirugía Bucal ;2009 oct 1:14(10):521-4

 

 • Ahmad Akhoundi MS, Hashem A, Noroozi H. Comparison of occlusal Balance contacts in patients treated with standard edgewise and preadjusted straight-wire appliances.World J Orthod 2009; 10: 216-219.

 

 •  Agha-hosseini F,Khalili M ,Rohani B.Immunohistochemistry analysis of p53 and ki-67 proteins in oral lichen planus and normal oral mucosa. Iranian journal of public health 2009 ;38(2): 37-43

 

 •  Motlagh MG,Bahiminpour M,Pourhashemi SJ ….No evidence for association between amelogenesis imperfecta and candidate genes.Iranian journal of public health 2009;38(1): 4-9

 

 • Khedmat S, Assadian H, Saravan AA. Root Canal Morphology of the Mandibular First Premolars in an Iranian Population Using Cross-sections and Radiography.Journal of endodontics 2010 Feb;36(2):214-7

 

 • Agha-Hosseini F, Jahani MA, Jahani M. In vitro isolation of stem cells derived from human dental pulp.Clin transplant 2010 Mar 1;24(2):E23-8

   
 • Geramy A. Stresses around a miniscrew. 3-D analysis with the finite element method (FEM).Aust orthod 2009; 25(2):104-9

 

 • Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Rahimi A....Correlation of serum and salivary CA125 levels in patients with breast cancer. J Contemp dent pract 2009 Nov 1;10(6):E001-8.

 

 • Shokouhinejad N,Sasbeti MA, Hasheminasab M… Push-out Bond Strength of Resilon/Epiphany Self-etch to Intraradicular Dentin after Retreatment: A Preliminary Study Journal of endodontics 2010 Mar;36(3):493-6.

 

 • Nokar S, Baghai Naini R.The effect of superstructure design on sress distribution in peri-implant bone during mandibular flexure.The international journal of oral & maxillofacial implants.2010 Jan-Feb; 25(1):31-7 

 

 •  Baghai Naini R, Nokar S. Three – dimentional finite element analysis of the effect of 1-piece superstructure on mandibular flexure. Implant dentistry 2009;18(5):

  

 • Sharifian MR, Shokouhinejad N, Aligholi M,…..Effect of chlorhexidine on coronal microleakage from root canals obturated with resilon/epiphany self-etch.Journal or oral science. 2010; 52(1):83-87

 

 • Geramy A, Adibrad M, Sahabi M.The effects of splinting periodontally compromised removable partial denture abutments on bone stresses: a three-dimentional finite element study.J Dent Sci 2010;5(1):1-7

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2606