مقالات چاپ شده سال 87

 

 • دكتر طاهره حسين زاده نيك، دكتر امين سالم ميلاني، دكتر مريم حبيبي، دكتر محمدجواد خرازي فرد.بررسی تغییرات چرخشی و بعد عمودی صورت و فکین متعاقب استفاده از دستگاه فانکشنال Fa II در دختران با مال اکلوژن cl II. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره 1: 14-8

 

 • دكتر فريده گرامي پناه، دكتر فاطمه نامدار، دكتر ليلا صديق پور.بررسی برخی خواص فیزیکی لایه نرم آکروپارس و مولوپلاست B. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره 1: 76-70

 

 • دكتر فرزانه آقاحسيني ، دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه، دكتر آسيه رحيمي.بررسی همبستگی اندازه های سرمی و بزاقی تومور مارکر c-erbB-2 در زنان مبتلا به سرطان سینه. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره 1: 92-87

  

 • دكتر اسماعيل ياسيني، دكتر ايوب پهلوان، دكتر مريم قوام، ... بررسی بالینی نحوه کاهش حساسیت دندان در برابر تحریکات حرارتی بعد از پرکردگیهای آمالگام دندانی و ارائه یک روش جدید. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره2:  110-105

 

 •  دكتر حسين افشار ، دكتر بهارك قائدي. بررسى تأثير زاويه شستشوى سطوح اچ شده برگير فيشورسيلنت. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره2: 133-130

  

 • دکتر سوداگر، دکتر میر هاشمی، دکتر خرازی فرد .بررسی ارتباط برخی لندمارک های بافت سخت و نرم در افراد مونث 14-18 ساله دارای مال اکلوژن .CI II / Div1 مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره3: 198-191

 

 • دکتر گرامی پناه، دکتر نوکار، دکتر شفیعی، دکتر اسدی.بررسی اثر دما ناشی از محرک سرمایی روی دندان ترمیم شده با پست و کورهای متفاوت به وسیله روش اجزای محدود. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره3: 226-219

 

 • دکتر افشار، دکتر مطهری، دکتر عارف.ادنتودیسپلازی منتشر: گزارش یک مورد . . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 .شماره3: 253-250

 

 • دکتر صدری، دکتر عشقیار، دکتر مشهدی عباس، دکتر نصراللهی.بررسی میانگین نقاط سازمان دهنده هسته در ضایعات فکی حاوی سلول ژانت با رنگ آمیزی نیترات نقره . . مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره3: 258-254

  

 • دكتر حسين افشار، دكتر مهدي شهرابي، دكتر كمال الدين سلامي.بررسى ميزان شيوع فقدان دندانى و دندان اضافى در کودکان 3-5 ساله. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره77:4-273

 

 • دكتر معصومه حسني طباطبايي، دكتر حميده طباطبايي، دكتر ايوب پهلوان، دكتر اسماعيل ياسيني...بررسی اثر ضد ویروسی روشهای مختلف استریلیزاسیون و ضد عفونی در لوله‌های داخلی هندپیس‌های دندانپزشکی. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره4 :8-301

 

 • دكتر بهشته ملك افضلي ، دكتر سيما شهابي، دكتر فاطمه رضايي، دكتر محمد جواد خرازي فردبررسی مقايسه‌ای میزان سایش خمیردندانهای کام، پونه و داروگر مخصوص کودکان با نمونه استاندارد خارجی (Oral-B). مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره4 :23-316

 

 • دكتر طاهره حسين‌زاده نيك ، دكتر ليلا يزداني دماوندي، دكتر داراب غلامي بروجني.بررسی همبستگى متغيرهاى عمودى نسج سخت با متغيرهاى نسج نرم صورت. مجله دندانپزشکى جامعه اسلامى دندانپزشکان.1387-دوره 20 شماره4 :55-349

  

 • دکتر حسن رزمی – دکتر سیدناصر استاد – دکتر سارا فیاضی.بررسی میزان بیان (expression) فیبرونکتین، کلاژن نوع I و TGF-b توسط سلول‌های فیبروبلاست لیگامان پریودنتال انسانی در مجاورت مواد پرکننده انتهای ریشه.مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 21 شماره 1:  16-6

  

 • دکتر حوریه باشی‌زاده فخار – دکتر فرید ابوالحسنی – دکتر سید طاهره محتوی‌پور.دقت رادیوگرافی پانورامیک و توموگرافی خطی در تعیین محل کانال مندیبولار. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 21 شماره 1:  35-29

  

 • دکتر سیدجلال پورهاشمی – دکتر فاطمه مهندس – دکتر احمدرضا طلایی‌پور.بررسی میزان تنوع تشخیص پوسیدگی‌های اکلوزال با روش‌های چشمی و رادیوگرافیک توسط دندانپزشکان عمومی. .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 21 شماره 1:  45-41

 

 • دکتر ایوب پهلوان – دکتر مریم قوام – دکتر سکینه آرامی.تأثیر کیور کردن کامپوزیت Flowable بر میکرولیکیج ترمیم‌های کامپوزیت قابل تراکم . مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 21 شماره 1:  50-46

 

 •  دکتر مریم معماریان – دکتر محمدرضا فاضلی – دکتر حسین‌ جمالی‌فر.بررسی آلودگی میکروبی سیستم‌های آبی یونیت‌های دندانپزشکی بخش تخصصی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1386-دوره 21 شماره 1:  71-65

  

 • دکتر عطایی-دکتر قوام-دکتر یاسینی...بررسی bond strength پست D.T Light به کانال ریشه با کاربرد سیمان های رزینی dual –cure و self-cure متعاقب شستشو با مواد مختلف. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره 21 شماره 2: 99-90

 

 • دکتر آخوندی-دکتر خورشیدیان-دکتر چلیپا.بررسی تغییرات سفالومتریک دندانی اسکلتی در بیماران ClIII در دوره Mixed dentition متعاقب استفاده از دستگاه face mask و  slow maxillary expansion. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره 21 شماره 2: 84-77

 

 • دکتر افشار-دکتر محمودیان-دکتر مطهری...بررسی تاثیر آلودگی بزاق قبل از کیور بر روی میزان ریزنشت فیشور سیلانت دندانهای دایمی خلفی به صورت invitro. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره 21 شماره 2: 127-124

 

 • دکتر محمودهاشمی.بررسی شیوع عوارض چشمی در شکستگی استخوان زایگوما  در بیماران بخش جراحی فک و صورت بیمارستان شریعتی( مهر 1383-مهر 1385). مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره 21 شماره 2: 131-128

 

 • دکتر میرزایی-دکتر یاسینی-دکتر قوام ...تاثیر روش های آماده سازی سطحی مختلف در استحکام باند سه نوع پست پیش ساخته همرنگ دندان با سیمان رزینی. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره 21 شماره 2: 108-100

 

 • دکتر یاسینی -دکتر میرزایی-دکترپهلوان...مقایسه ریزنشت با استفاده از 3 نسل مختلف مواد چسبنده به عاج در ترمیم های آمالگام high copper اسفریکال ایرانی. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره 21 شماره 2: 115-109

  

 • دکتر پاک نژاد-دکتر کشفی-دکتر مسلمی.بررسی مقایسه ای مشخصات بافت نرم اطراف ایمپلنت با دندان. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 3: 55-150

 

 • دکتر آذری-دکتر نیکزاد-دکتر گرامی پناه...طرح درمان در بیماران دچار amelogenesis imperfecta مروری بر روش های درمانی مختلف و ارائه راهکارهای مناسب. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 3: 209-200

 

 • دکتر شیرازی-دکتر طلایی پور- نوروزپور ... تعیین ضرایب تصحیح تصاویر در تکنیک پانورامیک با استفاده از فانتوم فک پایین. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 3: 188-182

 

 • دکتر میرزایی-دکتر قوام-دکتر امامی میبدی.بررسی مقاومت به شکست در اینله های سرامیکی باند شونده به دندان با 2 روش رایج کلینیکی حذف اندرکات. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 3: 181-175

 

 • دکتر پنج نوش-دکتر غنچه-دکتر صراف زاده.مقایسه 2 نوع رادیوگرافی پانورامیک متداول و digital subtraction در تشخیص ضایعات شبیه سازی شده کندیل مندیبل. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 3: 174-168

 

 • دکتر نیکزاد-دکتر آذری-دکتر خسروی.بررسی تناسب بین طرح پانتیک و ریج بی دندانی یک مطالعه مقطعی یک ساله. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 3: 161-156

 

 • دکتر اکبری نخجوانی- دکتر شیخ رضایی-دکتر نگهبانی.مهار رشد میکروارگانیسم هایپاتوژن کانال ریشه دندان به روش antibiosis توسط لاکتیک اسید باکتریا یک مطالعه invitro. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 3: 167-162

 

 • دکتر نوذری- Sandra k.rich-دکتر مسلمی.مروری بر افزایش حجم لثه مرتبط با دارو در بیماران کودک و نوجوان مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 4: 232-225

 

 • دکتر عشقیار-دکتر مطهری-دکتر رهرو تابان.بررسی رابطه تراکم عروق خونی کوچک توسط نشانگر CD34 با متاستاز به غدد لنفاوی گردنی در SCC زبان. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 4: 241-233

 

 • دکتر موسوی-دکتر خوشخونژاد-دکتر گلستان.... بررسي سطح پلاسمايي آنتي بادي‌هاي (IgG1 , IgG2) در افراد مبتلا به پريودنتيت و گروه كنترل. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 4: 248-242

 

 • دکتر بیت الهی-دکتر صاحب جمعی-دکتر معنوی... تأثير درمان با آرامش سازي پيشرونده عضلاني  در بهبود علائم باليني مبتلايان به سندرم اختلال عمل دردناك عضلات جونده . مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 4: 254-249

 

 • دکتر شیخ رضایی-دکتر نکوفر-دکتر علومی. بررسي  و مقایسه دو نوع  MTA سفید و خاکستری به دنبال آلودگی توسط خون. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 4: 263-255

 

 • دکتر حسینی تودشکی-دکتر رحمتی.تعیین میزان موفقیت دانشجویان ترم 10 دانشکده دندانپزشکی در تزریق بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی. دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران.1387-دوره21  شماره 4: 289-285

   

 • A. Fazel M. Rismanchian.Evaluation of Tissues Surrounding Implant Supported Fixed Partial Denture with and without Cantilever Extennsion. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(4):160-164

 

 • M. Paknejad, AR. Rokn, B. Eslami, R. Afzalifar, A. Safiri. Evaluation of Three Bone Substitute Materials in the Treatment of Experimentally Induced Defects in Rabbit Calvaria . Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(4):171-176

 

 • A. Khorsand, G. Saaveh.Amyloidosis Involving Only Periodontium: Report of a Case. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2007;4(4):188-192

  

 • S. Shahabi ،  F. Pesaran ،  MJ. Kharazifard. Abrasive Properties of Three DifferentToothpastes. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2008;5(1):7-11

 

 • AR. Rokn ،  A. Miremadi ،  A. Monzavi ،  H. Behnaz… Prediction of 10-year Survival in ITI Implant. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2008;5(1):17-22

 

 • H. Dorriz ،  S. Nokar ،  R. Baghai Naini ،  A. Madadi. The Convergence Angle of Full-coverage Crown Preparations Made by Dental Students. . Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2008;5(1):37-41

  

 • S. Yaghobee ،  M. Paknejad ،  A. Khorsand. Association between Asthma and Periodontal Disease. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2008;5(2):47-51

  

 • H. Hajmiragha ،  S. Nokar ،  M. Alikhasi ،  S. Nikzad ،  H. Dorriz.Solubility of Three Luting Cements in Dynamic Artificial Saliva. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2008;5(3):95-98

 

 • A. Hassan Ahangari ،  A. Geramy ،  A. Valian. Ferrule Designs and Stress Distribution in Endodontically Treated Upper Central Incisors: 3D Finite Element Analysis. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, 2008;5(3):105-110

  

 • Fallahinejed Ghajari M, Mirkarimi M, Vatanpour M, Kharrazi fard MJ.Comparison of pulpotomy  with  formocresol  and MTA in primary molars: a systematic review and metaanalysis.IEJ  2008 3(3):45-49

 

 • امینیان رویا، گرامی الهیار، ولیان اعظم، قاسمی امیر.بررسی تاثیر نوع پست بر توزیع استرس در دندان سانترال ماگزیلا با کانلا تضعیف شده به روش اجزای محدود. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1387-دوره 26 شماره 3:  262-254

 

 • پورهاشمی سید جلال، گلستان بنفشه.ارزیابی تاثیر مصرف قندها و نوشابه­های گازدار بر شاخص­های تن سنجی و سلامت دندان ها. مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1387-دوره 26 شماره 3:  267-263

 

 • اسلامیان لادن، گرامی الهیار ، دالایی کاضم.مقایسه وضعیت دندانهای مولر فک بالا در کاربرد cervical headgear و دستگاه pendulum (مطالعه finite element).مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1387-دوره 26 شماره 3:  232-225

 

 • Khorshidian A, Momeni M, Alaeddini M, Etemad-moghadam SH. Ethics education in dentistry. Ethics in science & technology 2008 ;3 (4):85-90

مقالات خارجی:

 

 • Alaeddini M, Khalili M, Tirgary F, Etemad-Moghadam S .Argyrophilic proteins of nucleolar organizer regions (AgNORs) in salivary gland mucoepidermoid carcinoma and its relation to histological grade.Oral Surg Oral Med Oral pathol Oral Radiol Endod 2008 Jun;105(6):758-62.

 

 • Tabatabaee MH,Mahdavi H.Zandi S,Kharazi MJ.HPLC analysis of eluted monomers from two composite resins cured with LED and halogen curing lights. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2009 jan 88(1):191-6.

 

 • S Shahabi, L Ebrahimpour, LJ Walsh. Microleakage of composite resin restorations in cervical cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser radiation. Australian Dental Journal 2008; 53(2): 172 – 175

 

 • Moharamzadeh , T . Hooshmand , A . Keshvad , R . Van Noort. Fracture toughness of a ceramic resin interface .  Dental Materials 2008; 24( 2):172 - 177  .

 

 • Sahebjamee M,Eslami M,Atarbashi moghadam E... Salivary concentration of TNFalpha, IL1 alpha, IL6, and IL8 in oral squamous cell carcinoma. Med oral pathol oral cir bucal 2008 May 13(5):292-5.

 

 • Khedmat S, Shokouhinejad N. Comparison of the efficacy of three chelating agents in smear layer removal.J Endod 2008 May;34(5):599-602.

 

 • Geramipanah F ,Hatami M, Shahbi S. evaluation of some of the properties of stellon QC-20 acryl .Research  journal of biological sciences. 2008 3(7):733-736

 

 • Shirazi M, Ameri A, et all. Orthodontic tooth movement in cholestatic and cirrhotic rats.Journal of orthodontics. 2008 35(2):119-125

 

 • Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian A….Patient satisfaction with implant-retained mandibular overdenture:A retrospective study. Clinical Implant Dentistry and Related Research2008 May;10(2):93-8.

 

 • Siadat H, Alikhasi M, Mirfazaelian A …Scanning Electron Microscope Evaluation of Vertical and Horizontal Discrepancy in Cast Copings for Single Tooth Implant Supported Prostheses. Implant Dentistry 2008. 17(3):299-308 

 

 • R. Aminian, S.H. Naderi S. Shahabi and A. Ghasemi .In vitro Evaluation of Tooth brushing Abrasion by 4 Standard Toothbrushes.  Research Journal of Biological Sciences 2008 6(3) 660-664 

 

 • Yazdi KA,Sabeti M,Jabalameli F....Relationship between human cytomegalovirus transcription and symptomatic apical periodontitis in Iran. Oral microbiology and immunology 2008; 23(6): 510-514 

 

 • JM. Beitollahi, A. Mansourian, Y. Bozorgi, T. Farrokhnia and A.Manavi. Evaluation the Most Common Etiologic Factors in Patients with Temporomandibular Disorders: A Case Control Study.journal of applied sciences 2008;8(24):4702-4705

  

 • Hassani A, Khojasteh ,Alikhasi M, Vaziri H. Measurement of volume changes of sinus floor augmentation covered with buccal fat pad: A case series study. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology,  2009 107(3):369-74

  

 • Hassani A, Khojasteh A, Alikhasi M. anterior palate of the maxilla as a donor site for oral and maxillofacial reconstructive procedure.Asian J maxillofac surg  2008;20:135-8.

 

 • Dorriz H, Alikhasi M, Mirfazaelian A, Hooshmand T.Effect of ferrule and bonding on the compressive fracture resistance of post and core restorations. J Contemp Dent Pract. 2009 Jan 1;10(1):1-8.

 

 • Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Mansourian A, Khayamzadeh M.Relationship of stimulated saliva 17beta-estradiol and oral dryness feeling in menopause. Maturitas. 2009 Feb 20 62(2):197-9. 

 

 • Ashofteh yazdi K, Bayat-movahed S, Aligholi M, Hayes SJ, Nekoofar MH. Microleakage of Human saliva in Coronally unsealed obturated root Canals in Anaerobic Conditions. J Calif Dent Assoc. 2009 Jan ;37(1):33-37.

 

 • Sahebjamee M, Mansourian A, Kermanshah  H, …Improvement of oral lichenoid lesions following amalgam filling removal. Journal of  applied sciences.2009 9(6):1198-1200

 

 • Geramy A, Ghadirian H.Comparison of methods used to correct a lingually tilted mandibular molar: 3-D analysis using the finite element method (FEM). Aust Orthod J. 2008 Nov;24(2):96-101.

 

 • H.H Jajarm ,A Jahanbin, N Mokhber, AMansourian , JM Beitollahi.Effects of persica mothwash on oral microbiota of cleft lip and palate patients during fixed orthodontic treatment.journal of applied sciences 2009; 9(8):1593-96

 

 • Siadat H , Mirfazaelin A , Alikhasi M. Scannig electron microscope evalution  of marginal discrepancy of gold and base metal implant  supported prostheses with three fabrication methods.The journal of Indian prosthodntic society 2008 8(3):148-153

 

 • Siadat H,Alikhasi M,Mirfazaelian A...Scanning electron microscope evaluation of vertical and horizontal discrepancy in cast copings for single-tooth implant-supported prostheses. Implant Dentistry 2008;17(3):299-308

 

 

   

 »» صفحه اصلي

 »» معرفي مركز

 »» استراتژي

 »» اولویتهای تحقیقاتی

 »» مجله انگليسي مركز

 »» طرحهای تحقیقاتی

 »» انتشارات

 »» لینکهای مفید

 »» تماس با مركز

 »» جستجو

 »» صفحه اصلی دانشگاه

 »» دریافت نرم افزار

 »» اخبار

 »» آزمایشگاه مرجع مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 »» آزمایشگاه پاتولوژی دهان

 »» آزمایشگاه سلولی- مولکولی

 »» آزمایشگاه میکروبیولوژی دهان

  English

 

   

دفعات مشاهده اين صفحه: 2700